Kontakt

Vill du skicka in ett böneämne?

-

be@korskyrkankulltorp.se

Vill du ge en gåva?

-

Bankgiro: 938-2482

Swish: 123 521 98 03

Pastor

Ordförandeteam

Jonas Carleklev 073-316 69 74 

Elisabeth Eklund-Svensson 070-471 64 85

Kassör

UV-Scout

Lovisa Elmersson 070-203 29 31

Alpha