Kontakt

Kontakt

Pastor

Klaus Eller 070-320 90 76 

pastor@korskyrkankulltorp.se

Ordförandeteam

Jonas Carleklev 073-316 69 74 

Elisabeth Eklund-Svensson 070-471 64 85

Maj-Britt Ericsson 073-368 35 52 

UV-Scout

Lovisa Elmersson 070-203 29 31 

Alpha

Jonas Carleklev 073-316 69 74 

kyrkvägen 1b, 33596 Kulltorp

 
 
 
 

Postgiro: 38 16 94-9

Bankgiro: 938-2482

Swish: 123 521 98 03